SLO | ENG | HR | SRB | BG | HU Naslovna | Obrazovanje | O nama | Kontakt  
 
Naton Serbia
  Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest  
 
   
Naton HR > Kandidati za posao > Novosti

GODIŠNJI ODMOR

Jedna od značajnih izmena Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) tiče se odredaba o godišnjem odmoru.

Pravo na godišnji odmor zaposleni može da traži već posle mesec dana neprekidnog rada kod poslodavca. Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Na  ovaj način, otklonjena je pravna praznina i različita praksa u primeni zakona kada je u pitanju korišćenje godišnjeg odmora zaposlenih koji su zasnovali godišnji odmor na određeno vreme i kojima prestaje radni odnos u toku kalendarske godine.

U svakoj kalendarskoj godini, zaposleni ima pravo na godišnji odmor od najmanje 20 radnih dana. Dužina odmora se utvrđuje tako što se zakonski minimum uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva i stručne spreme.

Osnovno pravilo je da se godišnji odmor koristi jednokratno, odnosno u dva ili više delova. Ako se koristi u delovima, zaposleni prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine.

Zaposleni koji ne iskoristi prvi deo odmora u tekućoj godini, ne može ga preneti u narednu godinu. Ovo pravilo ima izuzetak u slučaju odsutnosti sa rada zbog korišćenja porodiljskog odsustva. To znači da 30. jun ostaje krajnji rok za korišćenje "starog" godišnjeg odmora, a ukoliko ga zaposleni ne iskoristi do tog roka krivicom poslodavca, ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni odmor.

Poslodavac o korišćenju odmora odlučuje rešenjem, koje zaposlenom može da se dostavi i u elektronskoj formi, najkasnije 15 dana pre datuma određenog za korišćenje. To znači da nije dozvoljeno da poslodavac samo vodi evidenciju za svakog zaposlenog o broju dana iskorišćenog odmora.

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Lana Ćurčič

Glavni knjigovođa
Euroračunovodstvo d.o.o
www.euroracunovodstvo.com

Ukazali su nam poverenje:
 
 
Naton Serbia   Copyright © 2008-2016 Naton d.o.o.,
sva prava zadržana
 
Naton HR Slovenia | Naton HR Global | Naton HR Germany | Naton HR Croatia | Naton HR Serbia
Naton HR Bulgaria | Naton HR Hungary